تشریفات دیپلماتیک

تشريفات ديپلماتيک هنري مهم و اثر گذار که مجموعه اي از اقدامات معنا دار و جدي را در بر مي گيرد ، حلقه تکميل کننده ارتباط و حاوي پيام هاي فرهنگي و تمدني است. به عبارتي صحنه هاي بين المللي مديران بين المللي مي طلبد تا با رعايت آداب ديپلماتيک از استقبال و پذيرايي تا بدرقه را به بهترين نحو انجام دهند.

تشريفات حافظ و مجري مصونيت ها و مزاياي ديپلمات ها است . اکثر قواعد و رسوم تشريفاتي ، بين المللي و عرفي بوده که از قبل تعيين شده است .تشريفات ديپلماتيک در دنيا امري بديهي و داراي معني و مفهوم خاص خود است . رفتار و آدابي که پرسنل انتخابي تشريفات شما در ديدار با مقامات کشورهاي ديگر بايد رعايت کنند تا شان ديپلماتيک خود و کشورشان را حفظ نمايند . از اين رو پرسنل تشريفات و خدمات مجالس شما بايد با آداب رسوم خاص کشور از جمله از ديپلمات ها و سفراي يک سفراتخانه پذيرايي کنند که اين علم نياز به آموزش هايي نيز دارد . مجري مراسم يا تشريفات انتخابي شما بايد با آگاهي بر روابط ديپلماتيک و آداب و رسوم کشورهاي مختلف به خدمات رساني مراسم شما مشغول گردد . دانستن اين آگاهي ها براي خر چه بهتر برگزاري مراسم و تشريفات ديپلماتيک مي باشد . ما در اين جا به چند نمونه از آداب تشريفات مجالس اشاره ميکنيم ، هر کسي خواهان رضايت کامل ميهمانان خود باشد ، بايد از کليه خصوصيات اخلاقي ميهمانان خارجي ( مليت هاي مختلف ) و انتظارات آنها آگاه باشد ، به عنوان مثال رعايت حريم فيزيکي با اشخاص است . بعضي مقامات سياسي حدود نيم متر فضاي شخصي دارند که طبق آداب تشريفات نبايد اين حريم را نقص کرد و بيش از اين به آنان نزديک شد و اصطاحا نبايد شانه به شانه با آنها حرکت کرد .
موسسه تشريفاتي شما بايد از نحوه پذيرايي درست چه به طريق ايستاده و چه به صورت بوفه روي ميز ، نحوه چيدمان ميز بوفه ، پذيرايي به صورت نشسته ، نحوه چيدمان وسايل روي ميز ، ترتيب سرو غذا ، نحوه پذيرايي دسر ، چاي و قهوه و جايگيري مناسب پرسنل را بداند و با رعايت اطلاعات بين المللي و شناخت آداب و رسوم کشورهاي مختلف با دقت به پذيرايي ميهمانان مشغول باشند


ترانزيت اشخاص Vip
پرسنل امنيتي و باديگارد هاي حفاظتي
مترجمان خبره
و انواع غذاي ايراني و فرنگي Finger Food پذيرايي با ظروف و سرويس هاي مخصوص 

خدمات و محصولات تولیدی