مفهوم طرح توجیهی

طرح توجيهي ، به طور کلي به معناي بررسي و تجزيه و تحليل شانس موفقيت يک پروژه يا کسب‌وکار است. به عبارت ‏ديگر، هدف از مطالعات امکان سنجي تعيين ميزان امکان‌پذيري و اجرايي بودن يک پروژه و ثمربخشي آن مي‌باشد. ‏‌اين مطالعات معمولا توسط شخص ثالثي خارج از مجموعه سرمايه‌گذاران و شرکاي پروژه يا کسب‌وکار صورت مي‌گيرد، ‏زيرا در مواجهه با فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، بسياري از سرمايه‌داران يا علاقه‌مندان به سرمايه‌گذاري ممکن است به شکلي ‏خوشبينانه، فقط روي مزيت‌ها يا نقاط مثبت متمرکز شوند. انجام مطالعات امکان سنجي و تهيه طرح هاي توجيهي، به ويژه ‏با بهره‌گيري از مشاور خارج از سازمان يا سيستم سرمايه‌گذار(شخص ثالث) ‌اين امکان را فراهم مي‌آورد که تمام جوانب ‏مثبت و منفي پروژه يا موقعيت سرمايه‌گذاري سنجيده شود. به عبارت ديگر، تمامي‌ عوامل موثر بر پروژه به دقت مورد ‏بررسي و کالبد شکافي قرار گرفته، نقاط قوت و ضعف مترتب بر آن بازنگري شده و در نهايت توجيه‌پذيري سرمايه‌گذاري، ‏برآورد مي‌گردد. با عنايت به نکات مذکور، مي‌توان گفت که مطالعات امکان‌سنجي، فرآيندي کنترل شده براي مشخص نمودن همزمان ‏مشکلات و مزاياي اجراي يک پروژه يا ورود به يک موقعيت سرمايه‌گذاري است و همراه با توصيف کامل شرايط و برآورد ‏عوايد و هزينه‌هاي ‏(آناليز هزينه- فايده) انجام آن صورت مي‌گيرد. اين مطالعات در حکم گام نخست در فرآيند تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران يا ‏مديران به حساب مي‌آيد.‌اين بدان معنا است که ‌اين مطالعات بايد در بدو امر با صورت مساله‌اي به نام پيشنهاد ‏سرمايه‌گذاري يا اجراي پروژه انجام شود. از همين منظر، مطالعات امکان سنجي بايد به نحوي انجام شود که به منزله ابزار ‏تحليلي، در برگيرنده محدوديت‌ها، توصيه‌هايي براي بهبود و پيشنهادهاي عملي در راستاي پيشبرد امور باشد. از همين رو، برخي از صاحبنظران، مطالعات امکان سنجي را نوعي مطالعه بر مبناي تجزيه و تحليل و آزمون مي‌دانند که ‏فراهم‌کننده اطلاعات لازم به منظور تصميم گيري براي حرکت به سمت مراحل طراحي مهندسي و اجراي هر پروژه يا انجام ‏سرمايه‌گذاري است. شکي نيست که در رابطه با پروژه‌هايي که ماهيت تجاري صرف دارند و طي آنها سرمايه‌گذار در انديشه ‏بازرگاني و خريد و فروش کالا يا خدمات بدون درگير شدن در فرآيند توليد مي‌باشد،‌ اين تعريف براي مطالعات امکان‌سنجي ‏کاربرد نخواهد داشت. مطالعات امکان سنجي را مي‌توان نقطه عطف فرآيند تصميم‌گيري در اجراي پروژه يا انجام سرمايه‌گذاري دانست. پاسخ ‏‏«بله» يا «نه» در برابر ‌اين پرسش که «آيا بايد پروژه را اجرا کرد يا در پروژه سرمايه‌گذاري نمود؟» تعيين کننده روال آتي ‏برخورد سرمايه‌گذار يا مدير با صورت مساله است. نکته جالب توجه‌اين است که در بسياري از موارد، سرمايه‌گذاران از ‏شنيدن پاسخ منفي آشفته مي‌شوند، زيرا پيش از انجام مطالعات اقدام به تخصيص سرمايه‌مورد نياز، جذب نيروي انساني و ‏فراهم نمودن ملزومات اجراي پروژه نموده و در نتيجه به جز شنيدن پاسخ مثبت در پايان انجام مطالعات امکان‌سنجي، ‏انتظار ديگري ندارند.  

خدمات و محصولات تولیدی