مراحل تدوين طرح توجيهي

مراحل تنظيم طرح توجیهی به 22 بخش مجزا به شرح زير خواهد بود :

1- مقدمه (چه مواردي در مقدمه مي آيد)
2- خلاصه ي بررسي هاي اوليه (موقعيت يابي طرح)
3- مشخصات مجري طرح
4- مشخصات طرح
5- مشخصات مجوزهاي قانوني اخذ شده
6- خلاصه برآورد مالي طرح
7- برآورد سرمايه ي ثابت
8- برآورد هزينه­ي نگهداري و تعميرات طرح
9- برآورد هزينه­ي استهلاک طرح
10- برآورد سرمايه ي در گردش طرح
11- برآورد هزينه هاي پيش بيني نشده ي توليد
12- مشخصات محصول، فرآيند و روش توليد محصول
13- برآورد هزينه­هاي سرمايه گذاري کل طرح
14- نحوه ي سرمايه گذاري
15- هزينه ي تسهيلات مالي
16- پيش بيني مالي طرح پس از شروع بهره برداري
17- قيمت تمام شده ي محصول
18- برآورد سود و زيان ساليانه ي طرح
19- محاسبه ي نقطه ي سر به سر (در 100 درصد راندمان)
20- محاسبه ي ساير نسبت هاي مالي
21- برنامه ي زمانبندي اجراي طرح
22- تجزيه و تحليل طرح 

خدمات و محصولات تولیدی

بوقلمون سفید،وارد کننده جوجه بوقلمون و توزیع کننده جوجه بوقلمون یک روزه، جوجه بوقلمون یکماهه 
گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی، لیوان تبلیغاتی، چاپ روی لیوان کاغذی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم