نوع پوشش کارکنان خدمات عروسی چگونه باید باشد

تشريفات مجالس - کارکنان تالارهاي عروسي مسئوليت پذيرايي از مهمانان را بر عهده دارند. از آنجا که حضور آنها در ميان مهمانان است، لباس فرم آنها نيز بايد متناسب با مجلس عروسي باشد. برخي از تالارهاي مجلل از لباس هاي رسمي کت و شلوار به همراه پاپيون استفاده مي کند. برخي ديگر از تالارها بر اين نظرند که لباس و پوشش کارکنان بايد از مهمانان متمايز باشد. پوشيدن کت و شلوار کارکنان را به مهمانان شبيه مي کند و به همين دليل تشخيص آنها براي سايرين کمي دشوار خواهد بود. بنابراين براي پيش رفتن کارها بهتر است لباس فرم آنها مخصوص و منحصر به فرد باشد. از طرفي هم شيک و تميز بودن لباس ها اهميت زيادي دارد.

اهميت لباس کارکنان خدمات عروسي
لباس فرم براي کارکنان خدمات بين آنها هماهنگي ايجاد مي کند. اينکه تمامي افرادي که در تالار مشغول فعاليت هستند از يک لباس استفاده کنند، موجب مي شود تا به راحتي همديگر را شناسايي کرده و بتوانند از هم کمک بخواهند. زماني که يکي از کارکنان در قسمتي دور از سالن باشد، همکار ديگر او را شناسايي کرده و مي تواند با او ارتباط برقرار کند. از سويي نيز مهمانان در تشخيص کارکنان دچار مشکل نمي شوند و در صورت نياز به کمک، مي توانند از آنها ياري بخواهند.

ويژگي هاي لباس کارکنان خدمات عروسي
لباس هاي کارکنان خدمات عروسي و تالارهاي برگزاري جشن بايد از خصوصيات زير برخوردار باشند:

1- رنگ مناسب
رنگي که براي لباس هاي کارکنان تالارهاي عروسي انتخاب مي شود بايد خاص و جذاب باشد. اين رنگ نبايد سبز باشد. زيرا رنگ سبز يادآور بيمارستان است و حس خوبي را در ميان مهمانان ايجاد نمي کند. رنگ هاي آبي و نيز رنگ هاي تيز نيز مناسب نيستند. بهتر است پارچه لباس ها از ميان رنگ روشن و بويژه رنگ سفيد انتخاب شود. رنگ هاي روشن شاد بوده و پيدا کردن يکي از کارکنان در ميان خيل جمعيت کار سختي نيست. از سوي ديگر رنگ هاي روشن کثيفي و لکه را نشان مي دهند که کارکنان در اسرع وقت براي تميز کردن آن اقدام مي کنند.

2 - وجود يک نشانه بر روي لباس
زماني که گفته مي شود لباس کارکنان سفيد رنگ باشد، ممکن است در مجلس عروسي کساني هم باشند که لباس سفيد بر تن کرده باشند. بنابراين هيچ تمايزي ميان کارکنان و مهمانان ايجاد نمي شود. براي ايجاد تفاوت مي توان از يک نشانه متفاوت استفاده کرد. وجود يک نوار تيره رنگ در قسمت يقه يا آستين ها مي تواند لباس هاي کارکنان را متفاوت نشان دهد. همچنين قرار دادن يک اتيکت بر روي لباس کارکنان نيز مي تواند آنها را از ديگران متفاوت کند.

3- تميزي لباس ها
از آنجا که لباس هاي کارکنان موسسه خدمات عروسي بايد از ميان رنگ هاي روشن باشد، وجود لکه يا کثيفي کاملا مشخص است. بنابراين رعايت بهداشت يکي از اولين نکات در زمان پوشيدن لباس است. کارکنان بايد به پاکيزگي لباس خود توجه زيادي داشته باشند. از سويي نيز مديريت بايد به لباس کارکنان نظارت داشته باشد. وجود پارگي در قسمتي از لباس و کثيفي به شدت وجهه تالار عروسي را کاهش مي دهد.

4- تناسب لباس با اندام کارکنان
زماني که مديريت سالن برگزاري عروسي براي دوخت لباس تصميم مي گيرد، بايد هنگام طراحي کارکنان نيز در جريان قرار بگيرند. به اين دليل که سايز و اندازه لباس ها بايد متناسب با اندام و قد کارکنان باشد. لباس هايي که بيش از حد گشاد يا وارفته باشند، از نظم کاري سالن پذيرايي مي کاهد و کارکنان را افرادي شلخته جلوه مي دهد. 

خدمات و محصولات تولیدی