برخی قابلیت های دستگاه سانترال

call waiting در دستگاه سانترال پاناسونيک
در دستگاه سانترال پاناسونيک قابليتي به نام call waiting وجود دارد.اين ويژگي در سانترال به اين دليل فعال شده است که اگر در حين مکالمه يکي از داخلي هاي سانترال ،تماس ديگري با آن داخلي برقرار شد ،فرد پشت خط بوق آزاد را شنيده و کاربر داخلي سانترال نيز با شنيدن صداي بوق از وجود تماس در پشت خط سانترال آگاه شود.اين ويژگي به صورت پيش فرض براي داخلي هاي سانترال فعال نيست. نصب سانترال

صندوق صوتي پاناسونيک
صندوق صوتي پاناسونيک به عنوان يک دستگاه مکمل در کنار سانترال پاناسونيک عمل مي کند.اين سيستم قابليت ضبط پيغام تماس گيرندگان به صورت عمومي و خصوصي براي هريک از داخلي هاي سيستم سانترال را دارد.به علاوه اين که صندوق صوتي سانترال امکان ايجاد صف انتظار تماس براي مجموعه را فراهم مي کند.پيام هاي مي توانند حداکثر 1000 ساعت در صندوق صوتي سانترال ضبط شوند. همچنين امکان ايجاد 1024 صندوق صوتي براي داخلي هاي سانترال وجود دارد.