چگونه از آبشار عکس بگیریم؟

آبشار در طبیعت به عنوان منبع آرامش و زیبایی برای عموم مردم شناخته شده است. آبشار برای بسیاری از عکاسان شگفت انگیز و گاهی اوقات نیز مشکل آفرین است. کم نور بودن محیط و متحرک بودن سوژه از جمله مشکلات عکاسی از آبشار به شمار می رود. نکته های زیادی برای عکاسی از آبشار ارایه شده که در این شماره به ارایه چند نکته ساده در این خصوص می پردازیم.آتلیه عکاسی

 

کار با سوژ ه های متحرک به طور کلی
هر زمان که با یک سوژه متحرک مواجه می شوید به دو نکته توجه داشته باشید. اول اینکه، با بالا بردن سرعت شاتر، حرکت سوژه را می توان فریز کرد. دوم اینکه، با کند تر کردن سرعت شاتر که منجر به طولانی تر شدن مدت زمان آن می شود، می توان سوژه متحرک (در اینجا آبشار) را بلور (محو) کرد. بیشتر عکاسان از مورد دوم استفاده می کنند و اجازه می دهند که آب به صورت بلور یا محو شده در عکس ظاهر شود. برای بلور کردن عکس به دوربین دیجیتال و سه پایه نیاز است. استفاده از یک فیلتر پلاریزه کننده نیز کیفیت عکس را بهتر خواهد کرد.


به دست گرفتن کنترل دوربین
پیش از عکس گرفتن، دوربین را در وضعیت اتوماتیک قرار دهید و پس از اطمینان حاصل کردن از خاموش بودن فلاش و تنظیمات اولیه، دکمه شاتر را فشار دهید. در هنگام عکس گرفتن به میزان نوردهی (Exposure) نیز توجه داشته باشید. دوربین به طور اتوماتیک، حالتی از نوردهی را انتخاب می کند که آب تا حدودی فریز شده نمایش داده شود.

مود اولویت شاتر
با تنظیم دوربین روی مود اولویت شاتر، سرعت شاتر از ۱ به ۲ ثانیه می رسد و این باعث بلور شدن آبشار خواهد شد.

استفاده از سه پایه
استفاده از سه پایه برای عکاسی های شاتر با سرعت پایین کمک بسیار بزرگی است. از این رو برای عکاسی از آبشار نیز با چنین سرعت پایینی، استفاده از سه پایه توصیه می شود. از محکم بودن دوربین روی سه پایه اطمینان کامل داشته باشید تا در هنگامی که دکمه شاتر باز است و هنوز بسته نشده لرزشی به دوربین وارد نیاید.

به نظر می رسد عکاسی از آبشار خیلی هم کار سخت و دشواری نباشد، فقط کافی است سه پایه به دوربین متصل شود، مود اولویت شاتر انتخاب و پس از رساندن سرعت شاتر از ۱ به ۲ ثانیه، در نهایت نیز دکمه شاتر فشرده شود. اما تمام داستان به این سادگی نیست و گاهی اوقات مشکلاتی پیش خواهد آمد.

مشکلی که با افزایش سرعت شاتر به وجود می آید، تابیده شدن حجم زیادی از نور به دوربین است حتی اگر هوا به طور کامل تاریک و گرفته باشد. در نتیجه شدت نور زیاد باعث بیش از حد نور دیدن عکس می شود. این حالت حتی با انتخاب مود اولویت شاتر که کمترین میزان نوردهی را شامل می شود نیز از بین نخواهد رفت.
منبع: افتابیر