نکاتی درمورد برگزاری هرچه بهتر مراسم عروسی

به جرات میتوان گفت مهمترین قدم برای برگزاری یک جشن بدون عیب و نقص که سالیان سال به خوبی از آن

.یاد شود انتخاب تشریفات و خدمات مجالس میباشد

برای انتخاب موسسه تشریفات عروسی نباید اصلا عجله کرد باید با فکر و حساب شده عمل کنیم . امید واریم با

.مواردی که در اینجا ذکر میکنیم شما را درمهمترین انتخاب زندگیتان یاری کنیم

:برای انتخاب خدمات مجالس عروسی باید موارد زیر را در نظر بگیریم

بودجه : در اولین قدم باید با بودجه مورد نظر را مشخص کنید که با توجه به آن بتوانید بهترین تشریفات و

.خدمات مجالس را انتخاب کنید

انتخاب تشریفات و خدمات مجالس عروسی : بعد از مشخص شدن بودجه حالا باید ببینیم کدام تشریفات مجالس

بهترین خدمات را با مبلغ مورد نظر انجام میدهد . لازم به ذکر است حتما تعداد خدماتی که موسسات تشریفات و

خدمات مجالس انجام میدهند ملاک عمل نمیباشد بلکه کیفیت تشریفات عروسی نیز ازاهمیت به سزایی برخوردار

.میباشد

تحقیق در مورد کترینگ عروسی : حالا باید موسسه انتخابی را مورد ارزیابی قرار بدهیم که تا الان چگونه عمل

:کرده است؟ ابزارهای ما برای اینکه به جمع بندی خوبی برسیم موارد زیر است

حضور در مراسم انجام تست انجام شده توسط تشریفات مجالس -

سابقه کاری تشریفات و خدمات مجالس -

رضایت عروس وداماد های قبلی -

…تحقیق درشبکه های اجتماعی مانند: فیس بووک ،توییتر و -

تعداد مراسم های انجام شده -

موسسات مرتبط با خدمات مجالس عروسی : خدمات جانبی که موسسات تشریفات مجالس به عروس و داماد

های خود میدهند نیز از اهمیت به زیادی برخوردار است به نحوی که یک تشریفات عروسی خوب میتواند با

معرفی شرکت هایی که در زمینه های مختلف عروسی فعالیت دارند مانند فیلم برداری وعکاسی،موزیک،سفره عقد،

دسته گل وماشین عروس،لباس عروس و داماد و … سهم به سزایی در سهولت انتخاب و هزینه تمام شده برگزاری

.مراسم عروسی برای شما دوستان گرامی داشته باشد


وظایف مرتبط با تشریفات مجالس وخدمات مجالس

در اینجا میخواهیم توضیحاتی در مورد تشریفات مجالس و خدمات مجالس و وظایف شرکت بر گزارکننده صحبت کنیم

تا شاید کمکی به شما زوج های گرامی در برگزاری هر چه بهترشدن رویایی ترین روز زندگیتان یعنی برگزاری جشن

.عروسی کرده باشیم

:تعریف کلی تشریفات مجالس عروسی یعنی مدیریت یکپارچه برگزاری مراسم عروسی درسطوح مختلفی همانند

زمانبندی وظایف عروس داماد قبل از جشن عروسی *

مدیریت ارتباط تشریفات مجالس با توجه به سلایق عروس داماد و ارتباط آن با باغ یا سالن انتخابی *

مشاوره در زمینه انتخاب باغ و سالن انتخابی با توجه به تاریخ مراسم تعداد میهمانها سبک مراسم مورد نظر عروس و *

داماد و بودجه در نظر گرفته شده

… دیزاین مراسم با توجه به شخصیت و روحیات عروس و داماد که شامل:جایگاه و*

پیشنهاد گروه موزیک مراسم عروسی با توجه به روحیات خلق خو ، سن عروس داماد و بودجه عروس داماد *

انتخاب گروه فیلم برداری با توجه به تاریخ مراسم ،شرایط باغ و سالن انتخابی،سلیقه عروس داماد برای انتخاب*

لکیشن فیلم برداری و عکاسی و همچنین بودجه در نظر گرفته شده

پیشنهاد سفره عقد عروس داماد*

راهنمایی در زمینه انتخاب عاقد و برگزاری مراسم عقد در روز مراسم که میتواند به صورت سوری یا حقیقی*

راهنمایی در زمینه اجاره ماشین عروس ، گل آرایی دسته گل و ماشین عروس*

انتخاب و معرفی فروشگاه های ایدآل در زمینه چاپ کارت مدعووین*

معرفی شرکتهایی که در زمینه خدمات مسافرتی و گردشگری فعالیت دارند*

معرفی مزون های لباس عروس و داماد *

معرفی آرایشگاه عروس و داماد *

معرفی و مشاوره در زمینه انتخاب بهترین قنادی های پایتخت *

زمانبندی و ظایف عروس و داماد و لیست کارهایی که عروس داماد برای روز مراسم و در ساعت مقرر باید انجام*

.بدهند