ترجمه شناسنامه

نکات مربوط به نحوه ترجمه شناسنامه در دارالترجمه رسمی قلم اول و اطلاعات بیشتر در مورد شیوه ترجمه شناسنامه
• شناسنامۀ افراد بالای ۱۵ سال حتماً باید عکس دار باشد.
• شناسنامه ممهور به مهر ثبت احوال ذیل ثبت وقایع اربعه باشد.
• شناسنامه مخدوش قابل ترجمه و تایید دارالترجمه نمی باشد.
• طبق بخشنامه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، کلیه صفحات شناسنامه افراد دارای پانزده سال سن ترجمه و چنانچه ازدواج، طلاق، فوت همسر، و مشخصات فرزندان قید شده باشد عینا ترجمه و چنانچه واقعه ای ثبت نگردیده باشد عبارت «تا تاریخ ترجمه ازدواج و تولد فرزندان در شناسنامه ثبت نگردیده است» توسط مترجم درج گردد.