ورودی و خروجی سانترال

مجموعه هايي که نياز به خريد سانترال دارند عمدتا با يک سوال روبرو هستند. چه سانترالي براي کسب و کار ما مناسب هست؟ ورودي و خروجي سانترال چيست؟ و سوالاتي از اين دست. براي آشنايي بيشتر با ورودي و خروجي سانترال اين مطلب را تا انتها بخوانيد.

ورودي خط شهري و خروجي داخلي سانترال پاناسونيک
هر سانترال داراي تعدادي خط تلفن شهري مي باشد که در بيان عامه مردم اين پورت هاي خط شهري به ورودي سانترال شناخته مي شوند و همچنين هر سانترال تعدادي پورت داخلي براي اتصال کاربران شرکت به دستگاه سانترال دارد که اين پورت هاي داخلي با عنوان خروجي سانترال شناخته مي شوند.

ما به چه تعداد ورودي و خروجي نياز داريم
با توجه به توضيح بالا مشخص مي شود هر شرکت با توجه به تعداد خط تلفني که دارد نياز به پورت ورودي سانترال و به تعداد کاربراني که دارد نياز به پورت خروجي سانترال دارد. استانداردي براي نسبت تعداد خط شهري به تعداد کاربر وجود ندارد ولي به طور معمول براي هر سه کاربر يک خط شهري در نظر گرفته مي شود. يعني اگر شرکتي 15 کاربر دارد بهتر است حداقل 5خط تلفن تهيه نمايد. البته نوع فعاليت شرکت ها و نحوه ارتباطاتي که با مشتريان دارند و فرايند ارائه کالا يا خدمات شرکت نياز به خط تلفن شهري متفاوت مي باشد. نصب سانترال