تفاوت مرکز سانترال TDA با مرکز سانترال TDE

پرينت مکالمات سيستم سانترال
شرکت ها با خريد سانترال نه تنها به يک شبکه مخابراتي داخلي مجهز مي شوند،بلکه امکان استفاده از ساير دستگاه هاي سانترال و سرويس هاي مخابراتي را نيز به همراه خريد سانترال پيدا مي کنند.با خريد پرينت مکالمات ،امکان دسترسي به جزئيات هر مکالمه برقرار شده از هر داخلي وجود دارد.با خريد سانترال و نصب سيستم پرينت مکالمات هزينه هاي مجموعه خود را کاهش دهيد. نصب سانترال

تفاوت مرکز سانترال TDA با مرکز سانترال TDE
امروزه ارتباطات در حال گذر از سيستم هاي مخابراتي به سمت سيستم هاي IP است.شرکت پاناسونيک نيز همراه با اين تغييرات سري جديد مراکز سانترال خود (سانترال TDE ) را طراحي کرده است.مرکز سانترال TDE در واقع سري پيشرفته تر مرکز تلفن سانترال TDA مي باشد.در مرکز تلفن سانترال براي استفاده از فناوري IP و شبکه نياز به کارت هاي سخت افزاري مي باشد.کليه کارت هاي مراکز سانترال TDA قابليت نصب بر روي مراکز سانترال TDE را دارند.در سانترال TDE مي توانيد از گوشي هاي ديگري غير از گوشي سانترال نيز استفاده کنيد.همچنين گوشي موبايل نيز مي تواند به عنوان يک داخلي سانترال مورد استفاده قرار بگيرد