تنظیم شکوائیه در داداپ

چرا در تنظيم شکوائيه نيازمند مشاوره وکيل متخصص هستيم؟

براي اينکه بتوانيم در دعواي کيفري به موفقيت لازم دست يابيم ناگزير به استفاده از وکيل يا مشاور حقوقي در تنظيم شکوائيه مي‌باشيم. زيرا در صورتي که از اين افراد در تنظيم شکايت نامه خود استفاده نکنيم ممکن است به دليل اينکه شکايت نامه‌اي نادرست تنظيم نموده يا مواد قانوني اشتباهي را مورد استناد قرار داده باشيم يا اينکه ادله‌ي نا مناسب با شکوائيه را ضميمه کرده باشيم ممکن است به نتيجه لازم دست پيدا نکنيم. در حالي که استفاده از يک وکيل مجرب و متخصص باعث مي‌شود که در تنظيم شکوائيه و استنادات راه صحيح را پيموده و از طرفي هزينه و زمان کمتري را صرف کنيم.

شکوائيه يا شکايت نامه چيست و چه زماني نيازمند تنظيم شکوائيه هستيم؟

قبل از پرداختن به تعريف شکوائيه بهتر است که به تفاوت آن با دادخواست بپردازيم. زيرا در ميان عامه مردم گاهاً اين دو به غلط به جاي يکديگر استفاده مي‌شود. دادخواست توسط خواهان و در دعاوي حقوقي تنظيم مي‌شوند، درحاليکه شکايت نامه مربوط به امور کيفري مي‌باشد. دادخواست حتماً مي‌بايست به صورت کتبي و در برگه مخصوص تنظيم گردد درحاليکه شکايت به صورت کتبي يا شفاهي مطرح شده و فرم مخصوصي ندارد. البته با توجه به اينکه دفاتر خدمات الکترونيک قضايي شکوائيه را به ثبت مي‌رسانند در سالهاي اخير شکوائيه با فرم خاصي تنظيم مي‌شود، اما اين به معناي عدم پذيرش شکوائيه در فرمت هاي ديگر نمي‌باشد. در واقع شکوائيه درخواستي است که براساس آن  شخص يا اشخاصي از وقوع يک جرم آسيب ديده و از مراجع قضائي مي‌خواهند که علاوه بر مجازات فرد متخلف خسارت ناشي از جرم را نيز به آنها بپردازد. بنابراين فردي که شکايت را تنظيم مي کند شاکي ناميده شده و طرف مقابل آن مشتکي عنه مي‌باشد. 

وقتي که فردي مرتکب تخلفي شده و عمل او جرم باشد مي‌توانيم از او شکايت کنيم. در واقع براي ثبت دعاوي کيفري نخستين گام تنظيم شکايت نامه مي‌باشد. 

رايج ترين انواع شکوائيه کيفري

در صورت وقوع هر جرمي اگر آن جرم داراي شاکي خصوص باشد براي به جريان انداختن دعوا مي بايست شکايت نامه تظيم شود. بنابراين براي به جريان انداختن پرونده هاي کيفري مي بايست شکايت نامه تنظيم نماييم که اين شکايت نامه ها مشمول عناوين مختلفي شده که در ادامه به دو مورد از رايج ترين انواع آن به صورت مختصر مي‌پردازيم. 

سرقت تعزيري: سرقت به معناي ربودن مال فرد ديگر به صورت پنهاني مي باشد. قانون مجازات اسلامي ايران سرقت را شامل سرقت تعزيري و حدي قرار داده است. سرقت تعزيري در صورتي واقع مي شود که شرايط حد مهيا نباشد و در اينجا سارق تعزير مي شود. 
ضرب و جرح عمدي: ضرب به معناي زدن مي باشد و در آن کبودي، تورم و غيره ايجاد مي شود در حالي که جرح به معناي زخم زدن است و آسيبي است که باعث خراشيدگي، بريدگي و پارگي که همراه با خونريزي ظاهري مي باشد. البته ضرب و جرح ممکن است که با شکستگي استخوان يا زوال عقل نيز واقع شود. مجازات اوليه براي ضرب و جرح عمدي قصاص است و اگر قصاص واقع نشود ديه لازم مي شود.