تنظیم شکوائیه در داداپ

چرا در تنظیم شکوائیه نیازمند مشاوره وکیل متخصص هستیم؟

برای اینکه بتوانیم در دعوای کیفری به موفقیت لازم دست یابیم ناگزیر به استفاده از وکیل یا مشاور حقوقی در تنظیم شکوائیه می‌باشیم. زیرا در صورتی که از این افراد در تنظیم شکایت نامه خود استفاده نکنیم ممکن است به دلیل اینکه شکایت نامه‌ای نادرست تنظیم نموده یا مواد قانونی اشتباهی را مورد استناد قرار داده باشیم یا اینکه ادله‌ی نا مناسب با شکوائیه را ضمیمه کرده باشیم ممکن است به نتیجه لازم دست پیدا نکنیم. در حالی که استفاده از یک وکیل مجرب و متخصص باعث می‌شود که در تنظیم شکوائیه و استنادات راه صحیح را پیموده و از طرفی هزینه و زمان کمتری را صرف کنیم.

شکوائیه یا شکایت نامه چیست و چه زمانی نیازمند تنظیم شکوائیه هستیم؟

قبل از پرداختن به تعریف شکوائیه بهتر است که به تفاوت آن با دادخواست بپردازیم. زیرا در میان عامه مردم گاهاً این دو به غلط به جای یکدیگر استفاده می‌شود. دادخواست توسط خواهان و در دعاوی حقوقی تنظیم می‌شوند، درحالیکه شکایت نامه مربوط به امور کیفری می‌باشد. دادخواست حتماً می‌بایست به صورت کتبی و در برگه مخصوص تنظیم گردد درحالیکه شکایت به صورت کتبی یا شفاهی مطرح شده و فرم مخصوصی ندارد. البته با توجه به اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکوائیه را به ثبت می‌رسانند در سالهای اخیر شکوائیه با فرم خاصی تنظیم می‌شود، اما این به معنای عدم پذیرش شکوائیه در فرمت های دیگر نمی‌باشد. در واقع شکوائیه درخواستی است که براساس آن  شخص یا اشخاصی از وقوع یک جرم آسیب دیده و از مراجع قضائی می‌خواهند که علاوه بر مجازات فرد متخلف خسارت ناشی از جرم را نیز به آنها بپردازد. بنابراین فردی که شکایت را تنظیم می کند شاکی نامیده شده و طرف مقابل آن مشتکی عنه می‌باشد. 

وقتی که فردی مرتکب تخلفی شده و عمل او جرم باشد می‌توانیم از او شکایت کنیم. در واقع برای ثبت دعاوی کیفری نخستین گام تنظیم شکایت نامه می‌باشد. 

رایج ترین انواع شکوائیه کیفری

در صورت وقوع هر جرمی اگر آن جرم دارای شاکی خصوص باشد برای به جریان انداختن دعوا می بایست شکایت نامه تظیم شود. بنابراین برای به جریان انداختن پرونده های کیفری می بایست شکایت نامه تنظیم نماییم که این شکایت نامه ها مشمول عناوین مختلفی شده که در ادامه به دو مورد از رایج ترین انواع آن به صورت مختصر می‌پردازیم. 

سرقت تعزیری: سرقت به معنای ربودن مال فرد دیگر به صورت پنهانی می باشد. قانون مجازات اسلامی ایران سرقت را شامل سرقت تعزیری و حدی قرار داده است. سرقت تعزیری در صورتی واقع می شود که شرایط حد مهیا نباشد و در اینجا سارق تعزیر می شود. 
ضرب و جرح عمدی: ضرب به معنای زدن می باشد و در آن کبودی، تورم و غیره ایجاد می شود در حالی که جرح به معنای زخم زدن است و آسیبی است که باعث خراشیدگی، بریدگی و پارگی که همراه با خونریزی ظاهری می باشد. البته ضرب و جرح ممکن است که با شکستگی استخوان یا زوال عقل نیز واقع شود. مجازات اولیه برای ضرب و جرح عمدی قصاص است و اگر قصاص واقع نشود دیه لازم می شود.