طرح توجیه اقتصادی چیست؟

طرح توجيهي، به طور کلي به معناي بررسي و تجزيه و تحليل شانس موفقيت يک پروژه يا کسب‌وکار است. به بيان ‏ديگر، هدف از مطالعات امکان سنجي، تعيين ميزان امکان‌پذيري و اجرايي بودن يک پروژه و ثمربخشي آن است.

اين مطالعات معمولاً توسط شخص سومي خارج از مجموعه سرمايه‌گذاران و شرکاي پروژه يا کسب‌وکار صورت مي‌گيرد، ‏زيرا در مواجهه با فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، بسياري از سرمايه‌داران يا علاقه‌مندان به سرمايه‌گذاري ممکن است به شکلي ‏خوش‌بينانه، فقط روي مزيت‌ها يا نقاط مثبت متمرکز شوند. انجام دادن مطالعات امکان‌سنجي و تهيه طرح‌هاي توجيهي، به ويژه ‏با بهره‌گيري از مشاور خارج از سازمان يا سيستم سرمايه‌گذار (شخص ثالث) ‌اين امکان را فراهم مي‌آورد که تمام جوانب ‏مثبت و منفي پروژه يا موقعيت سرمايه‌گذاري سنجيده شود. به بيان ديگر، همه عوامل موؤر بر پروژه به دقت بررسي و کالبد شکافي مي‌گردد، نقاط قوت و ضعف مترتب بر آن بازنگري مي شود و در نهايت توجيه‌پذيري سرمايه‌گذاري، ‏برآورد مي‌گردد. اين مطالعات در حکم گام نخست در فرآيند تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران يا ‏مديران به حساب مي‌آيد.‌ اين بدان معناست که ‌اين مطالعات بايد در بدو امر با صورت مسأله‌اي به نام پيشنهاد ‏سرمايه‌گذاري يا اجراي پروژه انجام شود. از همين منظر، مطالعات امکان‌سنجي بايد به نحوي انجام شود که به منزله‌ي ابزار ‏تحليلي، در برگيرنده‌ي محدوديت‌ها، توصيه‌هايي براي بهبود و پيشنهادهاي عملي براي پيش‌برد امور باشد. 

خدمات و محصولات تولیدی