تفاوت دستگاه سانترال TEM و TES

سانترال دست دوم
امروزه دستگاه هاي سانترال دست دوم،در بازار موجود مي باشند.اين سانترال هاي دست دوم هميشه به همراه گوشي سانترال هستند.با توجه به اين که پاناسونيک پس از مدتي سيستم سانترال جديد وارد بازار مي کند،برخي شرکت ها بنا به نياز خود و براي استفاده از آخرين تکنولوژي سيستم هاي سانترال،با فروش سانترال هاي قديمي تر،اقدام به خريد سانترال جديد مي کنند.اين سري سانترال هاي دست دوم(سانترال ارزان) با قيمت پايين ،براي مجموعه هاي کوچکتر بسيار مناسب مي باشند.دستگاه سانترال دست دوم همانند دستگاه سانترال نو مي تواند پاسخگوي نياز مشتريان باشد. نصب سانترال

تفاوت دستگاه سانترال TEM و TES
سانترال يک مرکز مخابرات داخلي است که خطوط شهري و داخلي را در خود جمع کرده است.خطوط شهري وارد مرکز سانترال شده و براساس برنامه ريزي سانترال انجام شده براي مرکز سانترال ،به خطوط داخلي تقسيم مي شوند.سانترال TES824 در حالت اوليه قابليت دريافت 3 خط شهري و ايجاد 8 خط داخلي را دارد.سانترال TEM 824 قابليت دريافت 6 خط شهري و ايجاد 16 خط داخلي را دارد.هر دو دستگاه سانترال امکان ارتقا با استفاده از کارت هاي سانترال را دارند.TES824 و TEM824در نهايت مي توانند تبديل به دستگاه سانترال با قابليت 8 خط شهري و 24 خط داخلي شوند.اين دو دستگاه سانترال از نظر قابليت تفاوتي با هم ندارند و هردو از کارت هاي سانترال مشابهي استفاده مي کنند