عکاسی از منظره

افرادی که اهل طبیعت هستند معتقدند که از تمام فصول و صحنه هایی که در طبیعت وجود دارند می توان تصاویر زیبا و چشم نواز به ثبت رساند. در این شماره به ارایه نکاتی در خصوص عکاسی از منظره می پردازیم. آتلیه عکاسی

تعریف منظره

منظره به کل یا بخشی از طبیعت گفته می شود که از یک منظر یا زاویه خاص به آن نگریسته شده باشد. طبیعت، موضوع همیشگی و جدایی ناپذیر عکاسی از منظره به شمار می رود، به همین دلیل است که به عکاسی از منظره، عکاسی از طبیعت نیز گفته می شود. به طور معمول در چنین عکس هایی حضور انسان یا حیوان به چشم نمی خورد، مگر اینکه حضور آن ها مفهومی خاص داشته باشد. در چنین شرایطی باید اندازه تصویر انسان یا حیوان نسبت به کل تصویر کوچکتر باشد.

به عقیده برخی از صاحبنظران ساحل دریا، شهر و بناهای ساخته شده به دست انسان را نباید جزو طبیعت به شمار آورد و تصاویری که دربردارنده دریا و شهر هستند را باید چشم انداز دریا یا شهر به شمار آورید. از آنجا که معادل انگلیسی عکاسی از منظره، لنداسکیپ (Landscape) – لند به معنای زمین است می توان این گفته صاحبنظران را به جا دانست و عکاسی از منظره را فقط به زمین و طبیعت بکر و دست نخورده محدود کرد. با این حال، حتی اگر در یک منظره طبیعی، یک خانه روستایی در دور دست ها، شهری در امتداد افق یا جاده ای در قسمت جلو تصویر ظاهر شده باشد باز هم می توان این عکس را جزو عکس های منظره به شمار آورد. اصطلاح منظره یا چشم انداز شهری (Urban Landscape) به عکس هایی گفته می شود که به سبک عکاسی از طبیعت اما از فضای شهری گرفته شده باشد به این معنی که نحوه نگاه عکاس به ساختمان ها، مکان ها و خیابان ها، باید همانند نگاه او به کوه و درخت ها در طبیعت باشد.

سبک های عکاسی منظره
در زمینه عکاسی از منظره، تا به حال سه سبک شناخته شده است که عبارتند از:
۱) سبک نمایشی، مستقیم یا توصیفی مستقیم (Representational)
۲) سبک امپرسیونیستیک یا احساسی (Impressionistic)
۳) سبک انتزاعی (Abstract)

عکس های گرفته شده به سبک نمایشی، منظره را به همان شکلی که هستند نشان می دهند و به اصطلاح تغییرات تصویری و مصنوعی روی عکس اعمال نمی شود. به این نوع سبک، مستقیم یا توصیفی مستقیم نیز گفته می شود به این دلیل که عکاس آنچه را که می بیند به همان شکل به تصویر می کشد.
در سبک امپرسیونیستیک، عکس ها به گونه ای گرفته می شوند که تا حدودی احساسی، رویایی یا غیرواقعی به نظر برسند.

سبک انتزاعی را تا حدودی می توان سبک گرافیکی نیز به شمار آورد. در این نوع عکس ها شکل و فرم از اهمیت بالایی برخوردارند. عناصری که در عکس های انتزاعی قرار داده می شوند بیشتر به منظور ایجاد کنتراست و تضاد به کار می روند.
منبع: افتاب