دلایل فنی برتری سیستم ویپ نسبت به سانترال

در اين مقاله به برخي از دلايل فني برتري تکنولوژي ويپ نسبت به سيستم هاي سانترال بصورت تيتروار پرداخته مي­شود. نصب سانترال
تنظيمات تحت وب
عيب يابي بسيار آسان
انعطاف پذيري در انجام پروژه هاي مختلف
با توجه به انتقال صوت به صورت ديتا، فناوري ويپ سازگاري بيشتري با سيستمهاي کامپيوتري دارد.
از نظر فني تجهيزات شبکه هاي ديتا نسبت به شبکه هاي سنتي مخابراتي بسيار ساده تر و بنابراين ارزانتر هستند.
پياده سازي شبکه هاي ديتا (شامل روتر ها و سوئيچها) براي سرويس ويپ به مراتب آسانتر از شبکه هاي مخابراتي مي باشد.
از نظر فني پايداري شبکه هاي ديتا بيش از شبکه هاي مخابراتي مبتني بر سوئيچهاي مداري ميباشد و احتمالي خرابي آنها پائينتر است.
سيستم هاي تلفني ويپ نسبت به مراکز تلفن سنتي پايدارتر هستند و انعطاف بالاتري دارند.
عدم محدوديت در بکارگيري يک برند خاص در اجزايي مثل مانند گوشي کاربران و ديگر سيستم هاي مکمل
جابه جايي و نقل مکان بسيار ساده کاربران در سطح شرکت در مقابل روش هاي سنتي
در فن آوري ويپ به سهولت ميتوان کنفرانس هاي تلفني با تعداد زيادي از شرکت کننده ايجاد کرد. اين مزيت به دليل استفاده از فناوري آي پي است که باعث ميشود بتوان به راحتي مکالمات را کپي کرد و به تمام شرکت کنندگان ارسال کرد.
در اين ساختار بر عکس تلفنهاي سنتي لازم نيست تلفن از طريق سويئچهاي مختلف به مقصد متصل شود. بلکه تلفنها مستقيماً به سرور کنترل کننده تماس متصل ميشوند.