سرویس HOLD دستگاه سانترال

سرويس HOLD دستگاه سانترال
در دستگاه سانترال قابليتي در نظر گرفته شده است که به کاربر خود اين امکان را مي دهد که براي لحظاتي فرد پشت خط را در حالت انتظار قرار دهد .اين امکان در دستگاه سانترال به صورت پيش فرض تعريف شده است.با استفاده از کليد هلد گوشي سانترال ،سيگنال پخش موزيک به مرکز سانترال ارسال مي شود.در هلد عمومي امکان دسترسي داخلي هاي ديگر که در مجموعه سيستم سانترال هستند به مکالمه وجود دارد اما در هلد خصوصي فقط داخلي هلد کننده امکان برگشت به مکالمه را خواهد داشت. نصب سانترال

تنظيم زنگ هشدار TIMED REMINDER درسانترال
شما مي توانيد با فعال کردن ويژگي زنگ هشدار در دستگاه سانترال ،تلفن سانترال خود را به گونه اي تنظيم کنيد که در زمان مشخصي زنگ بزند.ست کردن دستگاه سانترال براي اين ويژگي مي تواند به صورت تنها يک بار و يا به صورت روزانه باشد.