طرح توجیه اقتصادی چیست؟

طرح توجیهی، به طور کلی به معنای بررسی و تجزیه و تحلیل شانس موفقیت یک پروژه یا کسب‌وکار است. به بیان ‏دیگر، هدف از مطالعات امکان سنجی، تعیین میزان امکان‌پذیری و اجرایی بودن یک پروژه و ثمربخشی آن است.

این مطالعات معمولاً توسط شخص سومی خارج از مجموعه سرمایه‌گذاران و شرکای پروژه یا کسب‌وکار صورت می‌گیرد، ‏زیرا در مواجهه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بسیاری از سرمایه‌داران یا علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری ممکن است به شکلی ‏خوش‌بینانه، فقط روی مزیت‌ها یا نقاط مثبت متمرکز شوند. انجام دادن مطالعات امکان‌سنجی و تهیه طرح‌های توجیهی، به ویژه ‏با بهره‌گیری از مشاور خارج از سازمان یا سیستم سرمایه‌گذار (شخص ثالث) ‌این امکان را فراهم می‌آورد که تمام جوانب ‏مثبت و منفی پروژه یا موقعیت سرمایه‌گذاری سنجیده شود. به بیان دیگر، همه عوامل موؤر بر پروژه به دقت بررسی و کالبد شکافی می‌گردد، نقاط قوت و ضعف مترتب بر آن بازنگری می شود و در نهایت توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری، ‏برآورد می‌گردد. این مطالعات در حکم گام نخست در فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران یا ‏مدیران به حساب می‌آید.‌ این بدان معناست که ‌این مطالعات باید در بدو امر با صورت مسأله‌ای به نام پیشنهاد ‏سرمایه‌گذاری یا اجرای پروژه انجام شود. از همین منظر، مطالعات امکان‌سنجی باید به نحوی انجام شود که به منزله‌ی ابزار ‏تحلیلی، در برگیرنده‌ی محدودیت‌ها، توصیه‌هایی برای بهبود و پیشنهادهای عملی برای پیش‌برد امور باشد.