درباره تغذیه کودک با شیشه شیر

براي تغذيه کودک با شيشه شير به وسايل زير نيازمنديد:

شيشه شير:
حداقل شش عدد مورد نياز است تا هميشه دو شيشه استريل شده و آماده براي مصرف داشته باشيد. شيشه انواع مختلفي دارد. يک نوع آن شيشه با جدار پلاستيکي است که به راحتي تميز مي شود و باعث مي شود کودک با مکيدن هواي داخل شيشه کمتر دچار نفخ گردد.

پستانک:
حداقل شش عدد مورد نياز است. شما مي توانيد پستانکهايي از جنس سيليکون يا لاتکس که استاندارد است و شکل طبيعي دارد، انتخاب کنيد. توصيه مي شود از پستانک هايي استفاده نماييد که سر آنها شبيه نوک سينه مادر است زيرا به کودک کمک مي کند تا جريان شير را کنترل کند و رشد دندانهايش به طور طبيعي صورت گيرد. اندازه سوراخ پستانک را کنترل کنيد زيرا بايد در هر ثانيه چند قطره شير از آن خارج شود.

شيشه پاک کن:
قبل از شستن و استريل کردن شيشه ها، براي پاک کردنشان از شيشه پاک کن استفاده کنيد.

وسايل استريل کردن:
شيشه ها و پستانک ها يا با استفاده از سيستمهاي شيميايي (يک ظرف آب سرد محتوي قرص يا مايع ضدعفوني) يا يک استريل کننده و يا يک مايکروويو (ببينيد که آيا شيشه ها براي استفاده در دستگاه مناسب هستند) مي توانند استريل شوند. همچنين مي توانيد آنها را در ظرف آبي به مدت ده دقيقه (البته براي پستانک ها به مدت 5 دقيقه) بجوشانيد. سيسموني

وسايل اندازه گيري:
اين ابزار براي اطمينان از اينکه آب کافي به شير اضافه کرده ايد يا خير، به کار مي روند.
پيمانه يا قاشق:
براي مخلوط کردن.

***نکات ايمني
هر قدر مادر آرامي باشيد، هنگام تهيه شير نيز بايد آرامش خود را حفظ کنيد. شير محيط مناسبي براي رشد باکتريهاست که مي تواند کودک را در هر سني بيمار کند. ميکروبهايي که از راه مکيدن انگشتان يا اسباب بازيها وارد دهان کودک مي شوند، نسبت به آنهايي که در يک شيشه شير تکثير مي يابند و به مدت طولاني در آن مي مانند، ضرر کمتري دارند.
با رعايت موارد زير کودک خود را سالم نگه داريد:
قبل از دست زدن به وسايل تغذيه کودک، دستان خود را بشوييد.
تمام وسايل را در آب داغ محتوي صابون بشوييد و سپس استريل کنيد.
قبل از دست زدن به وسايلي که استريل کرده ايد، دستان خود را بشوييد.
وسايل استريل شده را تا زماني که به آنها نياز داريد، در يخچال نگهداري کنيد.