درباره عکاسی

عكس به عنوان يك سند پر ارزش در درون خود راز ها و اسرارى دارد كه هر بيننده و اهل تحقيق با اندك دقت و تأمل در كادر، رنگ، فرم و قالب عكس، پى به پيام و تأثير آن مى برد. عكس به عنوان يك سند قابل استناد و گاه در مواقعى خود به تنهايى پاسخگوى بخش عمده اى از سئوال ها بوده و روشنگر نكات تاريك تاريخ است و پيام هاى اجتماعى، سياسى، اوضاع اقتصادى، فرهنگ عامه، آداب، رسوم، عقايد، موقعيت هاى جغرافيايى و بسيارى ديگر را دربر دارد.آتلیه عکاسی
ميراث خبر- تحقيقات و پژوهش هاى تاريخى به هر شكل و روشى كه انجام گيرد با بهره گيرى از منابع تصويرى و به ويژه عكس مى تواند از مقبوليت بيشترى برخوردار باشد. تمامى اين اطلاعات در قالب و مفهومى به نام عكس پديدار و هويدا مى شود و در واقع نگاه محقق و منتقد، پيام هايى را ادراك و برداشت مى كند كه ثبت و ضبط شده و كمتر مى توان برداشتى ديگر و يا به قولى ديد سياه و سفيد تاريخى در عكس متصور شد.

تعریف عملياتي شغل
عکاسی به واژه ای گفته می شود که خدمات تصویری را عرضه می کند و تصویر را در ذهن انسان تداعی می کند . هنری بسیار ظریف و حساس و دقیق است که در آن می توان چیزهایی از قبیل اتفاقات لحظه ای ، مناظر زیبای طبیعی و سایر صحنه ها ئی را که چشم می بیند ،عینا" بدون کم و کاست ثبت کرد . عکاس می تواند اتفاقات لحظه حساس زندگی را همیشگی و جاودانه سازد . در واقع می توان گفت که این میراث گرانبهائی است که از یک انسان برای انسانهای دیگر به صورت زنده و واقعی باقی می ماند .