برخی امکانات سیستم سانترال

در اين مقاله بطور کاملامکانات دستگاه سانترال را توضيح مي دهيم نحوهدسترسي به خطوط تلفن سانترال و تنظيمات سانترال و زنگ خوري تلفن سانترال و کنفرانس تلفني و تايمر تلفن و ... از جمله مواردي است که توضيح داديم در صورت داشتن مشکلي يا سوالي از قسمت سوالات متداول اقدام فرماييد. نصب سانترال

دسترسي به خطوط تلفن سانترال
در اين سرويس دستگاه سانترال اين امکان را فراهم مي سازد در سه شيفت کاري (روز – شب و نهار) مشخص کنيم که هر کار بتواند از همه خطوط شهري جهت تماس گرفتن استفاده نمود يا اينکه فقط تعدادي از خطوط اجازه برقراري تماس را داشته باشند.

زنگ خوري تلفن سانترال
در اين سرويس دستگاه سانترال مي توان مشخص نمود که در هر شيفت کاري( روز – شب و نهار) تماس ورودي از خط شهري به کدام يک از داخلي وصل شوند.

سيستم منشي تلفن و هدايت تماس
دستگاه سانترال قابليت ضبط پيغام و اجراي آن براي تماس هايي که از خطوط شهري مي باشند را دارد.در اين سرويس مي توان براي هر شيفت کاري (روز – شب و ناهار)پيغامي که مخصوص به آن شيفت باشد را ضبط نمود.

اين سرويس نيز قابليت هدايت تماس هاي ورودي به بخش مربوطه را دارد به گونه اي که تماس گيرنده پس شنيدن پيغام بازدن اعدادي که براي هر بخش در نظر گرفته شده به آن قسمت هدايت مي شود.

کنفرانس تلفني
دستگاه سانترال امکان برقراري مکالمه بين چند نفر را به صورت همزمان را دارد , اين سرويس که کنفرانس نام دارد امکان مکالمه تلفني همزمان 5 نفر را فراهم مي سازد.

صفر بند و دو صفر بند
اين سرويس سانترال که براي کنترل هزينه تلفن مي باشد مي توان محدوديت برقراري تماس را ايجاد نمود به گونه اي که براي تلفن هايي که 00 آنها بسته شده امکان برقراري تماس با خارج از کشور وجود ندارد فقط مي توانند با شماره تلفن هاي داخل شهري و شهرستان ارتباط برقرار کنند و در حالت بسته شدن 0 هر داخلي از آن تلفن مي توان فقط با تلفن هاي داخل شهري تماس گرفت.

البته لازم به ذکر است که در اين سرويس سانترال مي توان شماره تلفن هايي را بعنوان شماره هايي استثنا در نظر گرفت مثلاً در حالت بسته شدن 0 مي توان تنظيم نمود که تماس با موبايل يا کد شهر هاي خاص آزاد باشد.

اين سرويس سانترال قابل تنظيم براي سه شيفت کاري (روز - شب و نهار ) مي باشد به گونه اي که در هر شيفت به گونه اي که تنظيمات انجام شده عمل نمايد.

تايمر تلفن
اين سرويس دستگاه سانترال که براي کنترل هزينه هاي تلفن مي باشد مي توان مشخص نمود که تلفن کنندگان از داخل مجموعه به چه مدت با خطوط شهري ، شهرستان و خارج کشور صحبت کنند.

اين سرويس سانترال قابل تنظيم براي سه شيفت کاري (روز - شب و نهار ) مي باشد به گونه اي که در هر شيفت به گونه اي که تنظيمات انجام شده عمل نمايد.

پاسخ گويي به آيفون از طريق سانترال
دستگاه سانترال اين امکان را فراهم مي سازد که آيفون را به يکي از داخلي ها وصل نمود زماني که زنگ آيفون را زدند تلفن آن داخلي زنگ خورده و از طريق تلفن توانست پاسخگو باشيم، در اين سرويس نيز مي توان از طريق تلفن داحلي درب را باز کرد.

ضبط جزئيات مکالمه
در اين سرويس سانترال مي توان از تمامي مکالمات(ورودي – خروجي يا مکالماتي که با صفر و دو صفر شروع مي شوند)پرينت گرفت.